Представяне

Асоциация на професионалните озеленители в България" е неправителствена, независима, професионална, доброволна организация, чието съществуване не се ограничава със срок.

Тя е юридическо лице с нестопанска цел  за осъществяване на дейност в  частна полза, учредена на основание на Закона за юридическите  лица с нестопанска цел и посветена на развитието и подкрепата на лицата занимаващи се професионално с  изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи.

Асоциацията осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България и нейния устав приет на учредителното събрание

Веселка Трифонова
Председател на УС
+359 888 526 532