Представяне

ЧЛЕНОВЕ | ПАРТНЬОРИ | ЕТИЧЕН КОДЕКС | УСТАВ

_______________________________________________________________

БАПК е професионално сдружение с идеална цел на български юридически и физически лица, чиято дейност е свързана с пест контрола (контрол числеността на вредители) на територията на Република България.

Мисията на БАПК е да обединява, подпомага и представлява интересите на своите членове и да съдейства за осигуряване на общественото здравеопазване в раздела Профилактика.

За да предотврати опитите за внедряване на този пазар на много непрофесионалисти  и аматьори, които преследват само комерсиални цели, използват нерегистрирани и с неизяснен произход препарати и рушат авторитета и традициите в бранша, БАПК следи за спазване кодекса на поведение от своите членове, като ги задължава дейността им да осигурява безопасност на населението и околната среда, следи за коректност към клиентите, ползващи услугата, почтеност при оферирането й и гарантиране на  високи стандарти.