Представяне

Камарата за визуална комуникация и защита на околната среда (КВКЗОС) е основана през 2008 г. като сдружение с нестопанска цел.

КВКЗОС не e тясна бизнес асоциация, ограничена само в сферата на икономическата активност на членовете й, а съвременна браншова организация с широк и модерен светоглед към заобикалящия ни социум, търсеща активно сближаване на позициите и пресечните точки между интересите на обществото и бизнес интереса в името на основната и най-важна цел – естетична, чиста, модерна и хармонична градска околна среда.

КВКЗОС работи в  сътрудничество с Националния съвет по саморегулация (НСС), Българската асоциация на рекламодателите (БАР), Асоциацията на рекламните агенции (АРА), Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ),  Асоциацията на специалистите по комуникации в Общините (АСКО), Българската стопанска камара (БСК), както и с най-голямата световна организация в бранша  Визуална комуникация и Външна реклама – FEPE International – Federation of Outdoor Advertising.

Георги Ненков
Председател