Представяне

Българска Асоциация на Търговците на Медицински Изделия (БАТМИ) е лицето на медицинската технология и индустрия в България. 

Учредена на 16.02.2006 г. „Българска асоциация на търговците на медицински изделия” е браншова организация на търговците от сферата на производството и търговията с медицински изделия. В нея членуват около 40 фирми, представящи почти всички големи световни производители. 

Една от целите на Асоциацията е да защитава интересите на своите членове пред органите на държавната власт, с цел създаването на правна уредба, която да създава минимум пречки пред развитието на стопанската инициатива.

Организацията е със седалище в София и предлага информация, контакти и услуги на своите партньори, които им дават предимство пред останалите организации в бранша. 

Има свой Устав и представлява стопанските интереси на членовете си. Всеки член има възможността да повлияе с мнението си взимането на ключови решения. 

БАТМИ се ръководи от пет-членен управителен съвет, състоящ се от председател – фирма „Медимаг-МС” с управител инж. Силвия Петрова, фирма "Новимед" с управител Румен Петков, фирма "Медицинска техника инженеринг" и фирма "Марвена" и "Сименс" с представител- Директор на медицинското подразделение за България - Тодор Воденичаров.

Йонка Мирчева
Председател