Новини

Некачествена администрация, липсваща работна ръка и законодателен хаос  са основните пречки пред фирмите от сферата на търговията и услугите

Некачествена администрация, липсваща работна ръка и законодателен хаос са основните пречки пред фирмите от сферата на търговията и услугите

+
Десислава Тортопова
Председател на УС
+359 2 980 27 05
Весела Динева
Главен секретар
0886 777 099, 02 980 27 05