Представяне

БУЛПРОФОР

е професионална браншова организация на лесовъди и други специалисти физически и юридически лица, които практикуват дейности в горското стопанство (по чл.39,ал.1 от ЗГ).

Сдружението е една от малкото неправителствени организации в България и единствената браншова структура в горския сектор, която притежава сертификат за управление на качеството.

Основни цели на БУЛПРОФОР са:

  • Да координира усилията и да подпомага членовете си за тяхната пълноценна реализация като практикуващи специалисти и предприемачи в горския сектор.
  • В Европейския контекст на развитие на България, да защитава и насърчава техните професионални, етични и материални интереси в страната и в чужбина.
Антоний Стефанов
Председател
0888 38 36 54