Представяне

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) е доброволно сдружение, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло.

Чрез своята дейност БАПИОТ допринася за развитието и утвърждаването на сектора облекло и текстил като:

  • проучва и защитава интересите на членовете си и на бранша като цяло - на национално и Европейско ниво /като член на ЕУРАТЕКС/
  • създава среда за общуване и сътрудничество между членовете си, както и с останалите фирми от сектора
  • съдейства за повишаване конкурентноспособността на фирмите, като организира семинари, обучения, предоставя консултации и информация за финансиране по проекти.
  • информира членовете си за развитието на международната и вътрешната търговия с облекло и текстил и им предоставя актуална браншова, икономическа, правна и друга информация
  • промотира българската шивашка и текстилна индустрия в чужбина и съдейства на членовете си за установяване на делови контакти с чужди фирми.

БАПИОТ е член на организацията-шапка на европейската текстилна индустрия EURATEX, чрез която текстилът и облеклото в страната ни са представлявани на европейско ниво, като член на Европейския Съюз.  

БАПИОТ е пълноправен член на най-голямата световна организация в нашия бранш International Apparel Federation - IAF, член на Българската стопанска камара - БСК, Българската търговско-промишлена палата - БТПП и Съвета на браншовите организации към БТПП, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ.

Поддържаме ползотворно сътрудничество с Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия ИАНМСП, Германското дружество за техническо сътрудничество - GTZ, Американската агенция за международно развитие - USAID, различни неправителствени организации и сродни европейски организации.

Радина Банкова
Председател
(02) 969 3161, 969 3166