Представяне

Сдружението “Българска отбранителна индустрия” е юридическо лице с нестопанска цел. Основано е през 2004 год. от 12 водещи в отрасъла предприятия и има за цел да служи като форум за обмяна на идеи между държавните органи и отбранителната индустрия за решаване на проблеми на отрасъла и за неговото устойчиво развитие.

Сдружението си поставя за цел формирането на “единен глас” на българската отбранителна индустрия по въпросите на държавната политика за модернизация, отбранително-индустриална политика, офсетна политика, политика за процедури и доставки за отбраната и сигурността, научни изследвания и технологично развитие. Сдружението “Българска отбранителна индустрия” ще работи за развитието и укрепването на отрасъла за решаване на проблемите по сигурността и отбраната на страната.

През 2007 г. Асоциация „Българска отбранителна индустрия” се присъедини към голямото семейство на компаниите и организациите, членове на Европейската Асоциация на Аерокосмическите Отбранителни Индустрии. По този начин бяха създадени необходимите предпоставки за адекватното ни участие в единния Европейски пазар на отбранителни продукти.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ I ЧЛЕНОВЕ I СЪБИТИЯНОВИНИ

 
 
Инж. Петър Петров
Съпредседател
Петър Чолаков
Съпредседател