Представяне

Сдружението е регистрирано на 24 октомври 1994 година в Софийски градски съд. То представлява доброволно сдружение на производителите на растителни масла и техни продукти, с нестопанска цел, самоопределило се като сдружение за осъществяване на дейността си в частна полза, включващо български и чуждестранни юридически лица, дееспособни физически лица, извършвали или извършващи стопанска, изследователска и внедрителска, информационна, учебно-подготвителна и друга дейност в областта на производството и реализацията на растителни масла и продукти от тях: майонеза, маргарин; сосове; шротове; фуражи; сапун; перилни препарати и други съпътстващи продукти. Към момента колективните членове на Сдружението наброяват 16 частни компании. В Сдружението членуват също така индивидуални и асоциирани членове. Основно производство на колективните членове е слънчогледово масло. Също така се произвеждат и малки количества царевично, соево и рапично масло.

 

Яни Янев
Председател