Бюлетин "Готови за дигитална трансформация" се издава в рамките на едноименния проект, осъществяван от Българската стопанска камара (БСК), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Проектът е финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и цели повишаване на специфичните дигитални умения на работната сила в 16 икономически дейности/поддейности по КИД 2008.

Бюлетинът излиза веднъж в месеца и включва, както публикации за дейности по проекта, така и информация за процесите на дигитална трансформация в България, Европа и света.