Прегледът на основните теми в медиите се изготвя всеки работен ден от отдел "Връзки с обществеността" на БСК.

Обхватнати са темите: икономика, пазар на труда, социална политика, здравеопазване, екология, регионално развитие, ЕС и др.

За целта се проследяват повече от 600 информационни източника, в т.ч. онлайн-медии, агенции, телевизии, радиостанции, вестници, периодични издания и сайтове на институции.

Заявете безплатен абонамент за получаване на бюлетина по e-mail ТУК!