Уважаеми дами и господа,


Каним Ви да се включите в анкетно проучване в рамките на Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". Проектът се реализира от БСК, съвместно със социалните партньори.


Проучването има за цел да идентифицира потребностите и да предложи ефективни бизнес модели за развитие потенциала на работната сила.


Предоставените от Вас сведения ще бъдат обобщени в общ аналитичен доклад и няма да бъдат съобщавани отделно.


Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от 30 минути.


Молим Ви, да отговаряте последователно и без пропуски на въпросите, в зависимост от дадените указания към тях.


АНКЕТА за потребностите и ефективните бизнес модели за развитие потенциала на работната сила
Добави мнение