В Комисията по околна среда и водите на 41-то Народно събрание е внесен нов проект на Закон за управление на отпадъците.

 

На заседанието на комисията на 17.11.2011 г. ще се разглеждат двата проекта на ЗУО - на МОСВ от м. юли и настоящият проект.

 

Очакваме становища до 12 часа на 17.11.2011 г. на електронен адрес ios@bia-bg.com

 


ОЧАКВАМЕ МНЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - 17.11.2011 г.
Добави мнение