ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Добави мнение

2013 г.

Първо полугодие

Второ полугодие

2014 г. Първо полугодие Второ полугодие
2015 г. Първо полугодие Второ полугодие
2016 г. Първо полугодие Второ полугодие
2017 г. Първо полугодие Второ полугодие
2018 г. Първо полугодие Второ полугодие
2019 г.
Първо полугодие Второ полугодие