Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба № 15 от 2022 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби - срок до 28.04.2022

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти - срок до 03.05.2022

- Проект на Наредба № 19 за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство - срок до 27.05.2022


Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване - внесен в НС от МС на 12.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на 3акона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата нa Република България - внесен в НС от МС на 31.04.2022

- Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата - внесен в НС от ПГ "Възраждане" на 16.12.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. - внесен в НС от МС на 06.12.2021 г.

 

 


Транспорт: Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
Добави мнение