Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

Наредба за допълнение на Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт - срок до 13.06.2023

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата - срок до 15.06.2023

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства - срок до 19.06.2023

Наредба за условията и реда за извършване на проверки на пътната инфраструктура от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ - срок до 21.06.2023Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - внесен от МС на 02.06.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт - внесен от ПП-ДБ на 30.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата  - внесен от ПП-ДБ на 30.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата - внесен от ПП-ДБ на 26.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата - внесен от МС на 10.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата - внесен в НС на 05.05.2023 от ПП-ДБ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата -  внесен от ГЕРБ-СДС на 26.04.2023


Транспорт: промени в Закона за движението по пътищата
Добави мнение