Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта

- ЗИД на Закона за пътищата, 854-01-69 - внесен в НС от депутати на ГЕРБ на 12.07.2018Приет в зала на първо гласуване  на 26.07.2018

- ЗИД на Закона за движението по пътищата - внесен в НС от МС на 01.06.2018