Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ПМС за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата - срок до 05.06.2019

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари - срок до 17.6.2019 г.

-Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт - срок до 28.5.2019 г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - срок до 03.06.2019

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта

- ЗИД на Закона за пощенските услуги - внесен в НС от МС на 11.04.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 854-01-83 от 14/11/2018 - Обединен законопроект