Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта

- ЗИД на Закона за движението по пътищата - внесен в НС от МС на 01.06.2018