Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Проект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози - срок до 25.11.2019

- Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт - срок до 18.11.2019

 

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта-

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 854-01-83 от 14/11/2018 - Обединен законопроект