Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт - срок до 15.07.2022

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване - срок до 21.07.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата - срок до 28.07.2022

- Проект на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 - срок до 29.07.2022

 


Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта:

- ЗИД на Закона за пътищата - внесн в НС от ПП на 10.06.2022

- ЗИД на Закона за пътищата - внесен в НС от МС на 27.05.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване - внесен в НС от МС на 12.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на 3акона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата нa Република България - внесен в НС от МС на 31.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. - внесен в НС от МС на 06.12.2021 г.

 

 


Транспорт:  ЗИД на Закона за движението по пътищата
Добави мнение