Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - срок до 01.05.2022

- Проект на ПМС за отмяна на Наредбата за представителите по индустриална собственост - срок до 03.05.2022

- Проект на 3акон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси - срок до 12.05.2022

- Проект на ПМС за изменение на Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. - срок до 19.05.2022Внесени
в 47-то НС законопроекти в сферата на Бизнес средата:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки - внесен в НС от МС на 27.04.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба- внесен в НС от МС на 31.03.2022

 


Бизнес среда: ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
Добави мнение