Бизнес среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим - срок до 29.8.2018 г.  

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - срок до 18.08.2018

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане - срок до 16.8.2018 г. 

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, съгласно приложения №1 и 2 - срок до 16.8.2018 г. 

 Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата