Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ПМС за изм. и доп. на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България - срок до 12.02.2021

- Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на СИПМК - срок до 04.02.2021

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията - срок до 20.01.2021

Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата


Бизнес среда
Добави мнение