Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по ЗАРИДСНПНП - срок до 22.08.2021

- Проект на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения - срок до 06.08.2021


Внесени
в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги - внесен в ВС от М. Манолова и др. на 27.07.2021


Бизнес среда
Добави мнение