Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане:


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България - срок до 26.11.2022

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - срок до 26.11.2022

Проект на ПМС за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос - срок до 27.11.2022

Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките- срок до 02.12.2022Внесени
в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата:

Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива - внесен от ГЕРБ-СДС на 11.11.2022

Законопроект за допълнение на Закона за електронната търговия - внесен в НС от ДБ на 10.11.2022

 


Бизнес среда: Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива
Добави мнение