Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане:

 Внесени
в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения  - внесен от Б. Божанов и др. от ПП-ДБ на 28.02.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения - внесен от М. Димитров и др. от ПП-ДБ на 21.02.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения - внесен от Б. Божанов и др. от ПП-ДБ на 21.02.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България  - внесен от ГЕРБ-СДС на 05.07.2023

Законопроектза изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - внесен на 18.04.2023 от МС

 


Бизнес среда: ЗИД на Закона за електронните съобщения
Добави мнение