Проекти за нормативни промени в сферата на земеделието и развитието на селските райони, подложени на обществено обсъждане:

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания - срок до 29.04.2022

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието - срок до 03.05.2022

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца - срок до 27.05.2022Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на земеделието:

- Законопроект за ползването, култивирането и търговията с трюфели - внесен в НС от Възраждане на 09.03.2022

- Законопроект за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители - внесен в НС от МС на 22.02.2022

 


Земеделие: изискванията към преработените храни на зърнена основа
Добави мнение