Проекти за нормативни промени в сферата на земеделието и развитието на селските райони, подложени на обществено обсъждане:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2008 г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях - срок до 18.09.2023

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  - срок до 21.09.2023

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед - срок до 28.09.2023

Проект на НИД на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции - срок до 09.10.2023
Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на земеделието:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност - внесен на 15.09.2023 от ПП-ДБ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност - внесен на 15.09.2023 от ГЕРБ-СДС

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията - внесен на 15.09.2023 от ГЕРБ-СДС и ДПС

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните - внесен в НС от МС на 04.08.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите - внесен в НС от ДПС на 11.07.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност - внесен от ПП-ДБ на 21.06.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите - внесен от ДПС на 02.06.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията - внесен от ГЕРБ-СДС на 01.06.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните - внесен от ПП-ДБ на 25.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на агрохранителната верига - внесен от ПП-ДБ на 26.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията - - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните - внесен от Възраждане на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие  - внесен от МС на 13.04.2023

 


Земеделие: ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност
Добави мнение