Проекти за нормативни промени в сферата на земеделието и развитието на селските райони, подложени на обществено обсъждане:

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на земеделието и развитието на селските райони:

 - Законопроект за виното и спиртните напитки - внесен от МС в НС на 11.09.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност - внесен от нар. пр. от БСП в НС на 13.09.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - внесен от нар. пр. от ОП в НС на 17.07.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност - внесен в от ГЕРБ в НС на 20.06.2019

 


Земеделие и развитие на селските райони
Добави мнение