Проекти за нормативни промени в сферата на земеделието и развитието на селските райони, подложени на обществено обсъждане:


Внесени в НС законопроекти в сферата на земеделието и развитието на селските райони:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност - внесен в НС от ДБ на 02.09.2021

 


Земеделие и развитие на селските райони
Добави мнение