Земеделие и развитие на селските райони
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на земеделието и развитието на селските райони, подложени на обществено обсъждане

Внесени в НС законопроекти в сферата на земеделието и развитието на селските райони:

- ЗИД на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, 802-01-44 - внесен в НС от МС на 23.10.2018 г.

- ЗИД на Закона за горите, 854-01-6 - внесен в НС на 09.02.2018 г. от депутати на ПГ ОП