Държавна администрация
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

- ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА - срок до 27.11.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване - срок до 16.11.2019 г.

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

- Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост - внесен от н.п. на ГЕРБ  в НС на 17.04.2019

- Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост - внесен от н.п. на ГЕРБ и ОП в НС на 16.04.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - внесен от ГЕРБ в НС на 12.04.2019