Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за статистиката - срок до 29.04.2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи регистрите и електронните административни услуги. - срок до 29.04.2024Внесени в НС законопроекти в сферата на
държавната администрация:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистиката - внесен от ПП-ДБ на 29.03.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия  - внесен от ПП-ДБ на 18.01.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България - внесен в НС от ГЕРБ-СДС на 18.01.2024


Държавна администрация: ЗИД на Закона за статистиката
Добави мнение