Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат - срок до 26.02.2020

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

- Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост - внесен от н.п. на ГЕРБ  в НС на 17.04.2019

- Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост - внесен от н.п. на ГЕРБ и ОП в НС на 16.04.2019

 


Държавна администрация
Добави мнение