Държавна администрация
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

- Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. - срок до 05.4.2019 г.

- Проект на Закон за стратегическото планиране на Република България - срок до 18.4.2019 г.  

 - Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ - срок до 27.03.2019

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

В момента няма актуална дискусия!