Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа - срок до 05.06.2020

-Проект на Наредба за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес - срок до 20.06.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси - внасен от МС в НС на 21.05.2020


Държавна администрация
Добави мнение