Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

- Проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга  - срок до 09.08.2021

- Проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план  - срок до 29.07.2021

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

 


Държавна администрация
Добави мнение