Проекти за нормативни промени в сферата на науката и технологиите, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения - срок до 23.01.2023

Внесени в 47-то НС законопроекти в сферата на науката и технологиите:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление - внесен в НС от ДБ на 19.10.2022

 

 

 


Наука и технологии: ЗИД на Закона за електронното управление
Добави мнение