Проекти за нормативни промени в сферата на науката и технологиите, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. - срок до 07.02.2022

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика) - срок до 09.02.2022

- Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Национална програма „Европейски научни мрежи“, одобрена с Решение № 557 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. - срок до 21.02.2022

Внесени в 47-то НС законопроекти в сферата на науката и технологиите:

В момента няма актуални законопроекти!

 

 

 


Наука и технологии:  Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация
Добави мнение