Проекти за нормативни промени в сферата на науката и технологиите, предложени за обществено обсъждане:

Проект на РМС за изменение на РМС № 738/15.10.2018 г. за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и... - срок до 12.03.2024

Внесени в 47-то НС законопроекти в сферата на науката и технологиите:

Законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите - внесен от МС на 09.01.2024

 


Наука и технологии: насърчаване на научните изследвания и иновациите
Добави мнение