Наука и технологии
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на науката и технологиите, предложени за обществено обсъждане

- Проект на инструкция за взаимодействие на КРС с КЕВР и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по ЗЕСМФИ  - срок до 14.11.2018

Внесени в НС законопроекти в сферата на науката и технологиите

Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование  - внесен в НС от М. Дамянова и др. от ГЕРБ и ОП на 06.07.2018