Проекти за нормативни промени в сферата на културата, предложени за обществено обсъждане:

Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на ИА "Национален филмов център" - срок до 03.03.2023


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на културата:

В момента няма актуални законопроекти!


Култура: награждаването на български културни дейци
Добави мнение