Дискусия: "Устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия: Икономическа отговорност" организират Българската минно-геоложка камара и в. Пари на 28 юни, вторник, в Гранд хотел "София".


Минерално-суровинната индустрия в България осигурява до 5% от БВП и директна заетост на 30 000 души, а чрез свързани отрасли - на 120 000 души. Тя създава продукти, които са в основата на всички други индустрии и е важен фактор за икономическа стабилност и енергийна независимост. Това определя стратегическото място на отрасъла за страната.


Какво е бъдещето на търсенето и потреблението на суровини в Европа и в България и какви са сценариите за ефективно използване на суровините? Каква добавена стойност създава отрасъла за икономиката на страната и за регионите, в които оперира? На тези въпроси ще отговорят участниците в първата от серия дискусии за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия, организирана от вестник „Пари" и Българската минно-геоложка камара. В нея ще се включат представители на бизнеса, правителството и гражданския сектор, за да споделят добри практики и да предложат сценарии за бъдещото ефективно търсене и използване на минералните суровини.


Дискусията има за цел да допринесе за подготовката на Националната стратегия за подземните богатства и да насърчи обществен дебат по темата за устойчивото развитие на минно-добивната индустрия в България.


За участие

Участието в дискусията е с платен достъп - 30 лв. за членове на БМГК и 50 лв. за участници, които не са членове на камарата. Необходима е предварителна регистрация на адрес http://bit.ly/j979eA (в уебсайта https://events.pari.bg) до 27 юни. За контакти и информация: Денислава Симеонова, отдел "Събития", в. "Пари", 02 4395 848, 0890 51 52 55 и events@pari.bg


Програма
(предварителна)


9.00 Регистрация


9.30

Откриване

Лилия Апостолова, изпълнителен директор на „Бизнес Медиа Груп" и главен редактор на в. „Пари"

д-р инж. Лъчезар Цоцорков, председател на УС на Българската минно-геоложка камара


9.45

Трайчо Трайков, министър на икономиката на България (очакваме потвърждение)


10.00

Гост-лектор от Асоциация на минните индустрии в Европа EUROMINES


10.15

Първи панел: Минерално-суровинната индустрия - инвестиция за устойчиво икономическо развитие

Модератор: Алекс Нестор, директор "Корпоративни и външни отношения за България", "Дънди Прешъс Металс" Инк.

Представяне на добри практики:

д-р инж. Лъчезар Цоцорков, изпълнителен директор и Александър Чобанов, директор „Човешки ресурси", „Асарел Медет" АД

Дискусия


11.15

Втори панел: Ефективно използване на природните ресурси - състояние и бъдещи перспективи

Представяне на добри практики:

инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара

д-р инж. Николай Христов, изпълнителен директор и инж. Цветомир Велков - главен инженер  „Рудник Производство", „Челопеч Майнинг" ЕАД

Дискусия


12.30
Обяд

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия: