Дискусионен форум на тема „Корпоративна социална отговорност - актуални проблеми и практическо приложение в България" организира Висшето училище по застраховане и финанси на 13 май 2011 г., петък, от 14.00 ч в сградата на ВУЗФ (София, ул. Гусла 1).


Форумът се провежда с подкрепата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, чийто председател е Сашо Дончев - президент на „Овергаз инк." АД и председател на УС на БСК.


Моля потвърдете участието си до 11 май 2011г. на:

тел.: 02/ 40 15 820, или e-mail: mkamenov@vuzf.bg


Участието е безплатно.


Програмата на форума е публикувана в прикачения по-долу файл.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусионен форум на тема „Корпоративна социална отговорност – актуални проблеми и практическо приложение в България”