Имамe удоволствието да Ви поканим на първия по рода си в България работен семинар посветен на здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи силициев диоксид.

 

Семинарът ще се проведе на 7 април 2010 г. от 09:00 ч. в Бест Уестерн Експо Хотел, бул. Цариградско шосе № 149, София 1784, конферентна зала „Панорама".

 

Семинарът е по инициатива на Европейската мрежа за силициев диоксид (NePSi) с финансовата подкрепа на Европейската комисия и е организиран от Българската миннo-геоложка камара (БМГК) и Българската aсоциация нa производителите на интертни материали (БАПИМ).

 

Кристалният силициев диоксид и материалите, продуктите и суровините, които го съдържат, се използват в голям брой индустрии като химическа, керамична,  строителна, козметична, стъкларска, метална и фармацевтична, както и за производство на перилни препарати, в електрониката, леярството, градинарството, за покрития, включително и бои. Прилагането на съвременни технологии и добри практики при работа с кристален силициев диоксид спомага за подобряване здравето на служителите и оперативните и финансови резултати на компанииите.

 

По време на семинара водещи експерти от Европейската асоциация на минните  индустрии (EUROMINES), Секретариата на Европейската мрежа за силициев диоксид (NEPSI), Европейската aсоциация нa производителите на интертни материали (UEPG), Българска миннo-геоложка камара (БМГК), Българска aсоциация нa производителите на интертни материали (БАПИМ) и Национален център за опазване на общественото здраве ще Ви представят целите на Споразумението за здравословни условия на труд (NePSi Agreement), изискванията за неговото изпълнение, както и добри европейски и български  практики за създаване на безопасни условия на труд при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, които го съдържат.

 

Участниците в семинара ще имат възможност да обсъдят всички въпроси, които са от интерес за компаниите и служителите , както и да споделят опита си в прилагане на практики, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд.

 

Молим за предварително потвърждение на присъствието.

 

Моля потвърдете присъствието си на: Надя Лазарова, тел: 02/806 57 64, мобилен: 0888 85 93 78, e-mail: n.lazarova@bapim.org

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Работен семинар за безопасни условия на труд при обработка и използване на кристален силициев диоксид