На 30.08.2010г. от 16:00ч., в Българската стопанска камара, публично ще бъдат отворени и разгледани подадените оферти по "Процедура «открит избор» за определяне на изпълнител (експерт) за подготовка на предложения за промени в нормативната уредба." по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Публично отваряне на офертите по