На 6 юли т.г., от 15.00 ч, в залата на МИЕТ на ул. Триадица 8, ще се състои разширено заседание на Съвета за икономически растеж, на което ще бъдат представени следните  доклади:

1. „Българската икономика - състояние и стратегия за развитие". Вносител: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

2.  «Административни и регулаторни бариери пред бизнеса». Вносител: Световна банка;

3. «Последваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност». Вносител: Световна банка

БСК ще бъде представена на заседанието от своя председател Божидар Данев и от неговия заместник Камен Колев.

Заседанието е ОТКРИТО за журналисти.

Ангажимент за предоставяне на информация за резултатите от заседанието има пресцентърът на МИЕТ.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Съветът за икономически растеж възобновява дейност със заседание на 6 юли т.г.