Стартова работна среща за изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони ще се проведе на 27 и 28 април 2010 г. в БСК (ул. Алабин 16-20). Форумът се организира в рамките на изпълняван от Българската стопанска камара, в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа", проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".


За участие са поканени повече от 50 представители на регионални и браншови организации, членове на БСК, отговорни държавни институции и консултантски агенции за заетост, ръководители „Човешки ресурси" на водещи предприятия. Лектори ще бъдат водещи експерти на БСК и партньорите по проекта.


Целта на форума е представяне на същността, целите, организацията и управлението на проекта.


Програмата на срещата предвижда чрез свободна дискусия да се съберат предложения за принципите и последователността на изграждане на Националната референтна мрежа за оценяване на  компетенциите на работната сила по браншове и региони. 


СРЕЩАТА Е ОТКРИТА ЗА ЖУРНАЛИСТИ!

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Стартова работна среща за изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони