Във вторник, 30 март 2010 г., от 11.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. Цариградско шосе" 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъдат представени приетите от ИСС три становища - по предизвикателствата пред българската икономика, по актуалните проблеми и политики на пазара на труда и по социалното осигуряване и социална закрила.


В пресконференцията ще участват: 

-       Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС

-       Г-н Васил Велев, заместник-председател на ИСС от група 1 - работодателски организации, председател на АИКБ

-       Д-р Константин Тренчев, заместник-председател на ИСС от група 2 - синдикални организации, президент на КТ „Подкрепа"

-       Г-н Пламен Захариев, заместник-председател на ИСС от група 3 - други организации, председател на Националния център по социална рехабилитация

-       Проф. д-р Желязко Христов, член на ИСС от група 2 - синдикални организации, президент на КНСБ

-       Г-н Божидар Данев, член на ИСС от група 1 - работодателски организации, председател на комисията по разработване на становището „Предизвикателства пред българската икономика", председател на Българската стопанска камара

-       Г-н Пламен Димитров, член на ИСС от група 2 - синдикални организации, председател на комисията по разработване на становището „Актуални проблеми и политики на пазара на труда", вицепрезидент на КНСБ

-       Проф. Нено Павлов, член на ИСС от група 3 - други организации, председател на комисията по разработване на становището „Социално осигуряване и социална закрила".


Пакетът от три становища, които Икономическият и социален съвет прие, обединява позициите на организираното гражданско общество по най-актуалните и ключови проблеми пред страната ни в кратокросрочен и дългосрочен план.


Становищата съдържат както констатации по основните тенденции в тези три области, така и конкретните предложения на ИСС за необходимите политики и действия, които трябва да се предприемат.


По този начин той изпълнява своята традиционно конструктивна роля при разработването на актуалните икономически и социални политики на страната от законодателната и изпълнителната власти.


С приетите становища ИСС отговаря също така и на изразеното в решение на Министерски съвет от 10.03.2010 г. желание за по-тясно сътрудничество с ИСС при изготвянето на позицията на Република България за бъдещата стратегия „ЕС - 2020".

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Икономическият и социален съвет ще представи на пресконференция пакет от предложения в областта на икономиката, пазара на труда и социалното осигурява