8-ма пленарна сесия на Икономическият и социален съвет

8-ма пленарна сесия на Икономическият и социален съвет

+
Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет

Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет

+
Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет

Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет

+
Първа пленарна сесия на новия ИСС

Първа пленарна сесия на новия ИСС

+
Кръгла маса

Кръгла маса "Заетостта в селските райони – проблеми и възможни решения"

+
Честване: 10 години ИСС на България

Честване: 10 години ИСС на България

+
Пресконференция на ИСС за дейстия в подкрепа на младите хора и борба с младежката безработица

Пресконференция на ИСС за дейстия в подкрепа на младите хора и борба с младежката безработица

+
Консултативна среща на тема „Преждевременното напускане на образователната система – предизвикателства и решения“

Консултативна среща на тема „Преждевременното напускане на образователната система – предизвикателства и решения“

+
Публично обсъждане на Споразумението за партньорство на България (2014 – 2020 г.)

Публично обсъждане на Споразумението за партньорство на България (2014 – 2020 г.)

+
Конференция на тема

Конференция на тема "Образованието и заетостта на младежите в контекста на Стратегия "Европа 2020"

+
ИСС организира конференция за демографските предизвикателства и пазара на труда

ИСС организира конференция за демографските предизвикателства и пазара на труда

+
13:30ч. - ИСС ще представи позицията си за стратегическите приоритети на Българската икономика - Стратегия „Европа 2020

13:30ч. - ИСС ще представи позицията си за стратегическите приоритети на Българската икономика - Стратегия „Европа 2020"

+
Икономическият и социален съвет ще представи на пресконференция пакет от предложения в областта на икономиката, пазара на труда и социалното осигурява

Икономическият и социален съвет ще представи на пресконференция пакет от предложения в областта на икономиката, пазара на труда и социалното осигурява

+
Икономическият и социален съвет ще представи Анализ на антикризисните мерки на пазара на труда в Eвропейския съюз

Икономическият и социален съвет ще представи Анализ на антикризисните мерки на пазара на труда в Eвропейския съюз

+
Дискусия на тема

Дискусия на тема "Финансиране на социалноосигурителната система в България"

+
ИСС прие становище относно плана за въвеждане на Европейския стълб за социалните права

ИСС прие становище относно плана за въвеждане на Европейския стълб за социалните права

+
Три становища прие ИСС: за здравната стратегия до 2030 г., за професионалното обучение и за икономическите последици от Ковид

Три становища прие ИСС: за здравната стратегия до 2030 г., за професионалното обучение и за икономическите последици от Ковид

+
Икономическият и социален съвет отбеляза 20 години от обнародването на Закона за ИСС

Икономическият и социален съвет отбеляза 20 години от обнародването на Закона за ИСС

+
ИСС ще разработи становища за Стратегията за здравеопазването и за реформата на социалната система

ИСС ще разработи становища за Стратегията за здравеопазването и за реформата на социалната система

+
Проведе се първата пленарна сесия на ИСС за новия мандат

Проведе се първата пленарна сесия на ИСС за новия мандат

+
Правителството предложи Зорница Русинова за председател  на Икономическия и социален съвет

Правителството предложи Зорница Русинова за председател на Икономическия и социален съвет

+
Радосвет Радев: ИСС да се произнесе по бъдещия Национален план за възстановяване и устойчивост

Радосвет Радев: ИСС да се произнесе по бъдещия Национален план за възстановяване и устойчивост

+
ИСС: „Мисли първо за малките“. Предложения за  улеснен достъп на МСП  до капиталовите пазари

ИСС: „Мисли първо за малките“. Предложения за улеснен достъп на МСП до капиталовите пазари

+
България да стане част от проекта за Европейски стълб на социалните права

България да стане част от проекта за Европейски стълб на социалните права

+
ИСС награди президента на ЕИСК Георгиос Дасис с почетен знак

ИСС награди президента на ЕИСК Георгиос Дасис с почетен знак

+
Сашо Дончев е избран за член на Икономическия и социален съвет

Сашо Дончев е избран за член на Икономическия и социален съвет

+
България на първо място в ЕС по сива икономика

България на първо място в ЕС по сива икономика

+
Българските корпоративни лидери на 2013 г.

Българските корпоративни лидери на 2013 г.

+
Божидар Данев: Държавата влиза в сивия сектор

Божидар Данев: Държавата влиза в сивия сектор

+
Анри Малос: ЕС да приоритизира въпроса за европейската конкурентоспособност

Анри Малос: ЕС да приоритизира въпроса за европейската конкурентоспособност

+
Анри Малос: Източването на мозъци е проблем за България

Анри Малос: Източването на мозъци е проблем за България

+
Божидар Данев: ЕС се нуждае от общи проекти и единни стандарти, за да излезе от кризата

Божидар Данев: ЕС се нуждае от общи проекти и единни стандарти, за да излезе от кризата

+
Бизнес и синдикати искат агенция да управлява евросредствата

Бизнес и синдикати искат агенция да управлява евросредствата

+
ИСС прие становище на тема  „Приоритети и политики за усвояване на средствата  от фондовете на Европейския съюз в България  през периода 2014 – 2020 г

ИСС прие становище на тема „Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г

+
Над 15 хиляди ученици прекратили образованието си през 2011 г.

Над 15 хиляди ученици прекратили образованието си през 2011 г.

+
Пазарът на Евросъюза гладен за качествени работници

Пазарът на Евросъюза гладен за качествени работници

+
Ситуацията на пазара на труда ще се влошава още

Ситуацията на пазара на труда ще се влошава още

+
Икономическият и социален съвет предлага Националната програма „България 2020” след обществено консултиране да бъде приета от Народното събрание

Икономическият и социален съвет предлага Националната програма „България 2020” след обществено консултиране да бъде приета от Народното събрание

+
ИСС: 6 от 10 работници са осигурени върху реалните заплати. Най-много работят без трудови договори в строителството и услугите

ИСС: 6 от 10 работници са осигурени върху реалните заплати. Най-много работят без трудови договори в строителството и услугите

+

Икономически и социален съвет на РБ