Българска стопанска камара организира дискусия относно ползите от прилагане в практиката на системи за управление по околна среда при използване на стандартизирана система за управление по околна среда и одитиране - EMAS.

Срещата е предназначена за малки и средни предприятия от секторите:

  • Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
  • Производство  на електрически съоръжения;
  • Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал и механично обработване на метали.


Семинарът се организира в рамките на проект GO4EMAS, по който БСК е партньор в международен консорциум. Стратегическа цел на проекта е да допринесе за подобряване на резултатността по околната среда на малките и средни предприятия в Европа.

Проектът предоставя възможност на заинтересованите фирми да получат безплатни консултации в областта на околната среда и стъпките за прилагане на изискванията на схемата EMAS. Консултациите ще се извършват от предварително избрани фирми – водещи доставчици на екологични услуги.

Партньори по проекта са организации от Испания, Германия, Великобритания и Италия.

Семинарът ще се проведе на 13 декември, четвъртък, от 14:30 ч., в БСК, София, ул. Алабин 16-20. Гост-лектори са водещи експерти от МОСВ: Мария Костова, Ангелина Тонева, Галя Стоянчева. Практически казуси и добри практики ще бъдат представени от Камен Чипев, Фондация „Тайм”. Вижте програмата.

Участието в семинара е безплатно. За регистрация попълнете заявката до 12 декември, сряда и я изпратете на адрес ios@bia-bg.com .

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар