Индустрия и околна среда
Директор

Изпрати съобщение

Илиана Павлова работи в Център „Чиста индустрия” при БСК от 1996 година.

Има висше икономическо образование, както и многобройни обучения по системи за управление по околна среда, качество и безопасност и здраве при работа, нормативни актове по околната среда и др.

Илиана Павлова има опит в областта на прилагането на системи за управление по околна среда и качество в предприятия от различни сектори на промишлеността, разработване и внедряване на процедури за следене на промените в законодателството по околна среда и постигане на съответствие, както и разработване на доклади за изпълнение на изискванията.

Участва в разработването и изпълнението на обществени поръчки и проекти, финансирани от национални и европейски институции в областта на управлението по околна среда, отпадъци, емисии във въздуха и др.

Владе английски език.

Вж. СНИМКИ