Семинар на тема:

„Промени в ЗООС (гл. 6 и 7) и подзаконовите нормативни актове относно процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), комплексни разрешителни (КПКЗ) и предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях (СЕВЕЗО)“

ще се проведе на 11 януари 2013 г., петък, от 9.30 до 16.00 часа,
в Заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1).

По време на семинара ще бъдат представени измененията в Закона за опазване на околната среда (глави 6 и 7) и подзаконовите нормативни актове по:

  • Процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
  • Процедурите по комплексните разрешителни (КПКЗ);
  • Предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях - (СЕВЕЗО)


Темите на семинара ще бъдат представени от водещи експерти на МОСВ.

Вашите въпроси може да изпращате до 7 януари 2013г. на електронен адрес ios@bia-bg.com, за да са в състояние лекторите да подготвят отговорите си.

Регистрация за участие в семинара е до 10.01.2013 г.

Необходимо е да попълнете заявката и да я изпратете на адрес ios@bia-bg.com.

Допълнително ще бъде изпратена подробна програма, като се предвижда време за допълнителни въпроси от участниците.

Такса за участие: – 120 лв с включен  ДДС

IBAN BG30 CBUN9195 1000008461

BIC CBUNBGSF – Юнионбанк, клон Алабин.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 11.01.2013 г., след получаване на потвърждение за регистрацията.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар „Нормативни промени по процедури по ОВОС, комплексни разрешителни и предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества“