Българска стопанска камара организира еднодневно обучение на тема „Изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 – Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане”. Обучението ще се проведе на 26 март, вторник, от 10:00 до 15:00 ч., в сградата на БСК, ул. Алабин 16-20, етаж 1. Регистрации за участие се приемат до 25 март, понеделник или до изчерпване на местата.  Обучението е безплатно!

Семинарът се организира в рамките на проект Go4EMAS, чиято основна цел е да запознае малките и средни предприятия с ползите от въвеждането на EMAS. Обучението е насочено към фирми от секторите производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; производство на електрически съоръжения и повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал и механично обработване на метали.

Това е първото от поредицата обучения, които ще се проведат в рамките на проекта и основен фокус ще бъде ангажимента на ръководството и планирането на системата за управление по околна среда (СУОС). Ще бъдат представени:

1. Ангажимент на ръководството

2. Планиране на СУОС

  • Политика по околна среда
  • Аспекти на околната среда
  • Правни и други изисквания по околна среда

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

„Изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 – Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане”