Българска стопанска камара организира семинар  на тема „Прилагане на енергийната ефективност и ВЕИ в индустриалните и непроизводствени системи” .

Семинарът ще се проведе на 6 юни  2013 г. от 8:30 до 17:15 часа в залата на  БСК, ул. Алабин 16-20.

На семинара ще бъдат представени:

  • Общо европейска политика за енергийна ефективност.
  • Енергийна ефективност и ВЕИ – нормативна рамка в България.
  • Енергийна ефективност за индустриални и непроизводствени системи.  
  • Практики и методи за въвеждане на енергоефективни мерки.
  • Работа в група по казуси – формиране на групите и дефиниране на целите и задачите на групите.
  • Възобновяеми енергийни източници в индустриални и непроизводствени системи – възможност за бизнес или намаляване консумацията на конвенционални горива и енергия.
  • Финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в индустриални системи

 

Темите ще бъдат представени от Владислава Георгиева експерт по енергийна ефективност.

 

Регистрация до 04.06.2013 г.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com.

Допълнително ще бъде изпратена подробна програма, като се предвижда време за допълнителни въпроси от участниците.

 

Такса за участие: – 160 лв. с включен  ДДС

IBAN BG30 CBUN9195 1000008461

BIC CBUNBGSF –  Юнионбанк, клон Алабин.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 04.06.2013 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията. Фактурите ще получите в деня на семинара.

Регистрационна форма ще намерите в прикачения файл.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

СЕМИНАР: „Прилагане на енергийната ефективност и ВЕИ в индустриалните и непроизводствени системи”