СЕМИНАР: „Прилагане изискванията на законодателството за управление на битови и масово разпространени отпадъци в промишлените предприятия”

Дата и място: 26.09.2013 г. от 13:00 до 16:00 часа, БСК, залата на 7 етаж, ул. Алабин 16-20, София

На семинара ще бъдат представени:

1.      Изисквания за разделно събиране на битови отпадъци:

  • Цели за рециклиране на фракциите: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
  • Цели за депониране и рециклиране на биоразградими отпадъци;
  • Финансови механизми при управлението на отпадъците;


2.      Изисквания за разделно събиране на масово разпространени отпадъци;

  • Отпадъци от опаковки;
  • Отработени масла;
  • Електронно и електрическо оборудване;
  • Излезли от употреба МПС;
  • Опасни отпадъци от бита.


3.      Цели за рециклиране на строителни отпадъци

4.      Изисквания за управление на производствени отпадъци

5.      Предотвратяване на образуването на отпадъци

Темите ще бъдат представени от Антони Тончевси - експерт по управление на отпадъците и представител на МОСВ.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com до 24.09.2013 г.

Допълнително ще бъде изпратена подробна програма, като се предвижда време за допълнителни въпроси от участниците.

Такса за участие: – 48 лв. с включен  ДДС

IBAN BG30 CBUN9195 1000008461

BIC CBUNBGSF –  Юнионбанк, клон Алабин.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 24.09.2013 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията. Фактурите ще получите в деня на семинара.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

СЕМИНАР: „Прилагане изискванията на законодателството за управление на битови и масово разпространени отпадъци в промишлените предприятия”