На 12 декември 2013 г. от 09:00 часа, в сградата на БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София ще се проведе семинар „Системи за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO50001”.

Семинарът е предназначен за експерти, мениджъри и представители на ръководството на Системи за управление на енергията в организации от всякакъв размер и предмет на дейност.

Основните теми, които ще бъдат представени на семинара, са:

  • Системата за управление на енергийна ефективност;
  • Изисквания и отговорност на ръководството, разработване на енергийна политика и планиране;
  • Показатели на енергийните характеристики, цели и планове за действие;
  • Внедряване и функциониране на БДС EN ISO 50001;
  • Мониторинг, измерване и анализ;
  • Преглед от ръководството. Входяща информация и резултати от прегледа на ръководството.

Лектори на семинара са Здравко Георгиев – член на БИС/ТК 79 Електроенергетика и на работната група за превеждането и приемането на стандарта и Владислава Георгиева – консултант Енергийни източници и ВЕИ.

Регистрацията за семинара се провежда до 10 декември 2013 г. Необходимо е да  попълните заявката и да я  изпратете на адрес ios@bia-bg.com.

Такса за участие: – 150 лв. с включен  ДДС:

IBAN BG30 CBUN9195 1000008461

BIC CBUNBGSF –  Юнионбанк, клон Алабин.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 11.12.2013 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията. Фактурите ще получите в деня на семинара.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар: „Системи за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO50001”