За колко време се дисквалифицира един специалист, ако не следи актуалните тенденции в своята област? В кои сектори динамиката е най-голяма и какви са перспективите за поддържане на равнището на експертиза при различните професии?

Отговори на тези въпроси дава анкетното проучване на БСК за жизнения цикъл на квалификацията и компетенциите, придобити в рамките на формалното образование. Проучването е осъществено в рамките на проект по ОПРЧР „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (MyCompetence).

Резултатите от проучването ще бъдат представени от ръководителя на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов на дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“.

Събитието се организира от Българската асоциация за управление на хора на 17 декември 2013 г. в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси в София.

Форумът се фокусира върху големия проблем за разминаването между бизнеса и образованието и начините за намиране на синхрон помежду им, така необходим в ерата на иновациите и високите технологии.

В рамките на целодневното събитие Патриша Шнее, консултант по глобален мениджмънт от Тексас (САЩ), ще говори за новата ера на талантите. Оана Датки от Mercer Румъния ще представи балканския контекст на темата за иновациите и талантите. Евгени Евгениев от Световна банка (СБ) ще представи ново изследване на СБ за мястото на България в иновационните стратегии за интелигентна специализация.

В предвидената панелна дискусия, освен Томчо Томoв от НЦОК, активно участие ще вземе и Явор Джонев, заместник-председател на БАСКОМ. В контекста на жизнения цикъл на компетенциите той ще очертае предизвикателствата, които най-иновативният сектор – информационните технологии, отправя към образователната система.

Две добри практики за успешно сътрудничество между висшето и средното професионално образование, от една страна, и бизнеса, от друга, също са част от програмата на форума.

Райчо Райчев, национален представител за България в Космическия консултативен съвет към ООН, ще запознае аудиторията с „Космически предизвикателства“ - най-голямата образователна космическа програма в България. Той ще очертае възможностите за това да направим науката по-атрактивна за младите хора.

За участие във форума са поканени представители на бизнеса, държавата и неправителствения сектор, които имат отношение към образованието и качеството на човешкия капитал на пазара на труда. Вратите са отворени за всички, които се интересуват от темата, имат идеи и предложения за подобряване на връзката между „производителите“ и „потребителите“ на професионални компетенции.

Участието във форума е безплатно, но изисква регистрация и кратък отговор на един въпрос: „Какво означава неграмотност през 21 век?“ 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“