Българска стопанска камара и Ирано-българската бизнес асоциация имат удоволствието да Ви поканят на специализиран семинар, насочен към икономически оператори с интереси в Иран. Темата е провокирана от промяна в правната рамка и зачестили въпроси.

Лектори са водещи експерти по международни икономически отношения.

Семинарът ще се проведе в БСК, ул. Алабин 16-20, от 13:30 до 16:00 ч. на 23 февруари 2015, вторник. Таксата за участие е 36 лв. с ДДС и се заплаща до 22 февруари, понеделник. С оглед на възможността за активно участие от страна на участниците броят на местата е ограничен. След пленарната част, г-н Саид Хадаи (представен по-долу) ще бъде на разположение за 4 индивидуални срещи до 10 минути за обсъждане на конкретни въпроси. Регистрации се приемат до 22 февруари, понеделник, или до изчерпване на местата.

Приложение: програма и регистрационна форма. 

За информация и регистрация вижте посоченото лице за контакти.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Как се прави бизнес с Иран? Сега.