Международните делови срещи в рамките на панаира представляват и дават възможност за създаването на ефективни контакти с нови бизнес, технологични и проектни партньори в чужбина, след като предварително публикуват своите технологични и търговски оферти и заявки или проектна идея.

Защо да участвате:

 • Научаване на последната информация за тенденциите и иновациите в областта на ИКТ;
 • Промотиране и представяне на вашите продукти, технологии и ноу-хау;
 • Намиране на решение за вашия IT проблем;
 • Намиране на търговски и технологични партньори;
 • Обсъждане на нови идеи за проекти;
 • Допълнителни услуги:
 • Консултантски услуги относно правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в областта на ИКТ
 • Консултантски услуги за европейско финансиране на научните изследвания в областта на ИКТ и други.


Как да участвате:

 • Регистрирайте се онлайн на https://www.b2match.eu/futurematch2016   и качете своя профил за сътрудничество (cooperation profile) в онлайн каталога, като посочите ‘BG-Bulgarian Industrial Association, както е названието ни на английски език като ваш „ Local support office“;
 • Онлайн каталогът ще бъде редовно актуализиран с новите профили;
 • Участниците избират интересните за тях профили от онлайн каталога и подават заявки за срещи;
 • Вие можете да разглеждате профилите на участниците и да изпращате и приемате заявки за срещи през вашия акаунт за достъп до платформата на събитието;
 • След изпращане на заявка системата резервира 30-минутна среща по време на събитието на 14-18 март 2016 г. 
 • Индивидуален график за срещи ще бъде изпратен по имейл на всеки участник няколко дни преди брокерските срещи;
 • Дати и място на събитието: 14-18 март 2016 г., зала 6, щанд A18 на CeBIT-Hannover 

  Факти и цифри от Future Match 2015:
 • 283 участващи организации, вкл. фирми, университети, изследователски институти от 36 държави…
 • проведени 1 240 двустранни срещи за технологични трансфери, лицензиране, изследователски проекти, подизпълнителство и аутсорсинг, продажби и дистрибуция. 

Крайни срокове:

 • Регистрация: до 29 февруари 2016 г. 
 • Изпращане и получаване на заявки за В2В срещи: от 1 февруари до 29 февруари 2016 г. 

Такса за участие: 

Таксата за участие в брокерското събитие е 110 евро (с ДДС) и се заплаща онлайн. Цената включва входен е-билет за изложението CeBIT за двама представители. 

NB: Таксата за участие не подлежи на възстановяване, ако не участвате в събитието или нямате резервирани срещи. 

Купувачи и потребители от други сектори (здравеопазване, инженеринг, производство и др.), които търсят ИКТ продукти и услуги, могат да участват в събитието безплатно като следват инструкциите при регистрация! 

NB: Организаторите запазват правото си да откажат безплатна регистрация на участник по свое усмотрение.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира българско национално участие в специализираната Международна изложба за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) CeBIT 2016, която ще се проведе в периода 14 – 18.03.2016, гр. Хановер, Германия. За повече информация: http://www.sme.government.bg/?p=31018

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международни брокерски срещи в областта на ИКТ FutureMatch 2016 @ CeBIT, Хановер, 14-18 март 2016 г.