01.04.2014

Посолството на Република България в Руската федерация и Правителството на Московска област планират организиране на двустранна българо-руска среща на представители на български компании и потенциални руски партньори от Московска област по въпросите на двустранното търговско-икономическо сътрудничество, участие в съвместни проекти, инвестиционни програми.

В срещата ще участват заинтересовани икономически структури, компании, а също и представители на администрации, които могат да подпомогнат активизиране на двустранните отношения между България и Московска област.

По време на форума е планирано:

  • Предоставяне на актуална информация от руска страна за възможностите на българските компании да развият бизнес в Подмосковието и да участват в различни търгове;
  • Презентиране на инвестиционни проекти на българска и руската страна, коитоо биха заинтересовали потенциални инвеститори;
  • Презентиране на възможностите на български и руски компании пред перспективни партньори;
  • Осъществяване на реални контакти на български компании с местни бизнес структури, търговски вериги, потенциални партньори за откриване на смесени предприятия и др.
  • Предоставяне на възможност за обсъждане на реални предложения за активизиране на навлизането на българска селскостопанска продукция на пазара на Московска област, а така също и за откриване на Български търговски дом на територията на Московска област.

 

В рамките на срещата се предвижда организирането на бизнес делегация, която да презентира възможностите на българския бизнес с цел установяване на работни контакти с руските партньори. Ще бъдат организирани двустранни срещи между компаниите, които имат интерес за сътрудничество в направленията, които са отчетени от двете страни като перспективни – строителство, инвестиционни проекти, хранително-вкусова и преработвателна промишленост, търговска дейност и др.

Фирмите, които желаят да участват в бъдещата среща, могат да изпратят писмено заявление до Веселин Илиев, главен директор „Международно икономическо сътрудничество“ към БСК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Българо-руска бизнес среща (Москва, Април 2014 г.)