Изпрати съобщение

Веселин Илиев е с богат опит в сферата на външната търговия, подпомагане на износа, пазарни анализи, инвестиционно консултиране, корпоративното управление, производствената автоматизация, консултирането на международни компании.

Ръководител е на екипа на БСК в рамките на мрежата Enterprise Europe Network. Член е на Работна група „Интернационализация” и на Работна група 24 Митнически съюз, и е контактно лице на БСК за Международен търговски център Женева ITC/UNCTAD/WTO.

В рамките на членството на БСК в BUSINESSEUROPE отговаря за партньорството с тази най-голяма бизнес организация в Европа по темите: търговска политика; митници, експортен контрол, мерки за търговска защита, сигурност по веригата на доставки.

Специализирал е във Великобритания, Китай и България.

Владее английски, словенски, руски и сръбски езици.