На 8 април 2014 година в хотел Шератон, София ще се състои петото издание на Международния конгрес „Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие”. Негови организатори са от Овергаз,  Европейския делови конгрес, Института по енергиен мениджмънт, Българската стопанска камара, Министерството на околната среда и водите, Министерство на икономиката и енергетиката, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Българската асоциация „Природен газ”.

Главни акценти ще бъдат природният газ и устойчивотото развитие като средство за ефективна, нисковъглеродна и конкурентоспособна европейска икономика, рейндустриализация и устойчиви енергийни източници, грижата за околната среда и устойчивата енергия съгласно принципите на Глобалния договор но ООН и др.

Международният конгрес „Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие” е престижен форум в областта на екологията, енергетиката и устойчивото развитие, утвърдил се като важно събитие в енергийния календар на България. Началото на Форума е сложено през 1997 година, с организацията на семинар, свързан с проблемите на опазването на околната среда и устойчивото развити. През 2006 година форума става международен конгрес.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международен конгрес „Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие”