На 22 май (четвъртък) 2014 г. от 9:00 до 15:00 часа, в сградата на БСК ще се проведе семинар на тема „Добив на минерални и подземни води, водовземане, ползване на воден обект – процедури разрешителни и такси”.

На семинара ще бъдат представени:

  •  Концесия за добив на минерални води
  •  Добив на подземни води
  •  Разрешителни за водовземане
  •  Опазване на повърхностните води от замърсяване
  •  Условия и ред за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
  • Предстоящи промени в законодателството

Лектори на семинара са експерти от МОСВ Дирекция Управление на водите. За коментари и въпроси по темата, пишете на посочения по-долу имейл до 20.05.2014 г.,за да бъдат препратени  до МОСВ.

Регистрация и заплащане на таксата за участие - 21.05.2014 г.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

Фактурите ще получите в деня на семинара.

Такса за участие: – 150 лв. с включен  ДДС

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC КОД STSABGSF –  Банка ДСК ЕАД.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 21.05.2014 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар: „Добив на минерални и подземни води, водовземане, ползване на воден обект – процедури разрешителни и такси”