25.06.2014

Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия на Европейската Комисия (EASME) публикува обява за набиране и създаване на база данни от външни експерти, които да изпълняват ролята на бизнес наставници с цел изпълнение на дейностите във връзка с Инструмента за МСП по Хоризонт 2020.

Инструментът за МСП по Хоризонт 2020 е средство за  финансиране в подкрепа на МСП в областта на иновациите с цел подпомагане на развитието и конкурентоспособността им на европейския и световния пазар. Той се състои от три фази:

  • Фаза 1 включва оценка на техническата осъществимост и пазарния потенциал на нови идеи

(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html );

  • Фаза 2 има за цел да покрие научни и изследователски дейности, с особен акцент върху демонстрационни дейности на нови идеи и внедряването им на пазара (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html);
  • Фаза 3 се отнася до мерки за подпомагане на МСП и комерсиализация на техните иновативни продукти и услуги.

Ролята на бизнес наставниците ще се състои в осигуряване на бизнес обучение и развитие на лидерски умения и компетенции в подкрепа на фирмите с цел разработване на иновативни идеи с висока добавена стойност и европейско приложение.

Успешните кандидати ще имат възможност да предлагат своите услуги в първите две фази на инструмента.

Повече информация за начин и условия на кандидатстване ще намерите в прикачения файл и на адрес: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/businesscoachesSMEI

За повече информация относно ролята на наставниците и инструмента за МСП по програма Хоризонт 2020:

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Покана за набиране на бизнес наставници за изпълнение на дейности  във връзка с инструмента за МСП по програма Хоризонт 2020