Секторен консултативен съвет „Частни услуги за сигурност“ (СКС „ЧУС“), по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“, изпълняван от Българската стопанска камара и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

организира дискусия на тема:
„Частните услуги за сигурност – Quo Vadis?“
Състояние и развитие на сектора в контекста на Визията на ЕК и становището на ЕИСК, озаглавено „Индустриалната политика за отрасъла на сигурността – план за действие за иновативен и конкурентноспособен отрасъл на сигурността” СОМ (2013), С76/07

Форумът ще се проведе на 8 юли 2014 г., от 11.00 часа,
в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1).

Програмата на дискусията включва:

 1. Представяне на изводите от секторните анализи, разработени в рамките на проекта по ОП РЧР през 2012-2014 г.
  Лектор: Татяна Иванова, секторен референт;
   
 2. Представяне на предимствата и приоритетите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, в частта й за частните услуги за сигурност.
  Лектор: Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при БСК;
   
 3. Основни предложения за законодателни промени в сферата на частните услуги за сигурност.
  Лектор: Татяна Иванова, секторен референт / Стефан Ганков, председател на СКС “ЧУС“;
   
 4. Дискусия;
   
 5. Формулиране и приемане на основни заключения от дискусията.

 

За участие във форума са поканени всички браншови организации от сектор "ЧУС", институциите, отговорни за провеждането на политиките в сектора, социалните партньори и медиите.

За допълнителна информация и за потвърждаване на участието:
Татяна Иванова, секторен референт
тел. 02 951 51 30, 0886 701 504, e-mail: office@nafots.com.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия „Частните услуги за сигурност – Quo Vadis?“