Българска стопанска камара организира еднодневен семинар, насочен към обучение на вътрешни одитори по стандарта ISO50001. Семинарът ще се проведе в сградата на БСК, ул. Алабин 16-20, от 9:00 часа на 11 ноември 2014 г.

На обучението ще бъдат представени:

  • Принципи залегнали в стандарта ISO 50001 - понятия и определения;
  • Изискванията на стандарта ISO 50001 – политика и планиране;
  • Изискванията на стандарта ISO 50001 – внедряване и функциониране, проверка,    преглед от ръководстовото;
  • Планиране на одит на система за управление;
  • Общуване по време на одит;
  • Отговорност и изисквания към одитора;
  • Провеждане на одит;
  • Докладване на проведен одит. Коригиращи действия и последваш контрол

Лектори на семнара ще водещи консултанти по въвеждане на стандарта.

Участниците в семинара ще получат на хартиен носител материалите и след завършване на обучението ще получат сертификат за придобити знания.

Регистрация и заплащане на таксата за участие се извършват  до 10 ноември 2014 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар “Обучение на вътрешни одитори по стандарта ISO50001”