20.11.2014

София Тех Парк организира Професионален форум на тема "Финансиране за малки и средни предприятия и старт-ъпи". Като съпътстващо събитие, ще се проведе първото издание на Angel Labs Bootcamp в България - обучителен семинар за бизнес ангели и инвеститори. Събитието е част от Свтовната седмица на предприемачеството 2014 г. и ще се проведе на 20 ноември 2014 г. в хотел Радисън Блу, гр. София.

Професионалният форум ще представи различни възможности за привличане на инвестиции от малки и средни предприятия и стартиращи компании. Ще бъдат презентирани възможности за привличане на частни инвестициифинансиране, както и опции за кандидатстване за финансиране от Европейсия съюз, чрез програми по Хоризонт 2020 - изисквания, съвети и препоръки.

Основните акценти на форума ще засегнат:

  • Обща инвестиционна и макро среда - финансово-инвестционен пазар в България, сравнение с ЕС и света.
  • Източници на финансиране - банково финансиране, private equity, venture capital, angel investments, вътрешно финансиране
  • Фази на развитие на компанията и финансиране, особености на финансиране на различните индустрии
  • Готовност на компанията за финансиране, по-важни въпроси
  • Инструмент за малки и средни предприятия, Хоризонт 2020.

 

Лектори на събитието са:

Веселин Илиев

Главен директор „Международно икономическо сътрудничество", Българска стопанска камара

Веселин Илиев е с богат опит в сферата на външната търговия, подпомагане на износа, пазарни анализи, инвестиционно консултиране, корпоративното управление, производствената автоматизация, консултирането на международни компании.

Ръководител е на екипа на БСК в рамките на мрежата Enterprise Europe Network. Член е на Работна група „Интернационализация” и на Работна група 24 Митнически съюз, и е контактно лице на БСК за Международен търговски център Женева ITC/UNCTAD/WTO.

В рамките на членството на БСК в BUSINESSEUROPE отговаря за партньорството с тази най-голяма бизнес организация в Европа по темите: търговска политика; митници, експортен контрол, мерки за търговска защита, сигурност по веригата на доставки.

Специализирал е във Великобритания, Китай и България.

Николай Марков

Николай има над 13 години опит в областта на финансовите и консултантски услуги. Ръководил е редица проекти за оценки, финансово моделиране, проектно и корпоративно финансиране, преструктуриране, икономически анализи, дю дилиджънс, бизнес комбинации, обучения и др. в различни географски региони, включително в България, Албания, Гърция, Румъния, Турция, балтийските страни. Опитът му обхваща множество сектори, в това число енергетика и комуналните услуги, инфраструктура, местна и централна власт, неправителствени организации, тежка промишленост, строителни материали, строителство, недвижими имоти, транспорт, храни и напитки, банки и финансови услуги, телекомуникации, медии, IT и софтуер.

От януари 2002 г. до септември 2014 г. Николай бе част от екипа на „Ърнст и Янг”, като последната , заемана от него длъжност във фирмата бе директор в отдел „Консултации по сделки”. В момента е партньор в Дил Адвайзъри. Участва също така в разработването и финансирането на иновативни софтуерни приложения и продукти. Николай е сертифициран финансов анализатор (CFA ® charterholder) и регистриран оценител.

Стефан Марков

Стефан има над 12 години опит в областта на внедряването на бизнес софтуери, управлението на проекти, оптимизацията на бизнес процеси и мениджмънт консултирането. Ръководел или консултирал е редица проекти по внедряване на ERP системи в страната и чужбина, има значителен опит с BI, CRM, BPM решения, както и с дизайна и разработката на софтуерни приложения. Има сериозен опит в ИТ мениджмънта, дизайна и изпълнението на ИТ инфраструктурата, както и в подбора и организация на ИТ екипа. Има опит с цялостния дизайн и изпълнение на една бизнес система - от идеята, през дизайна или избора на продукта, дизайна на ИТ инфраструктурата и екипа, до постигането на работещо и функционално решение.

Стефан е участвал е в множество проекти по оптимизация на дейността и реструктуриране на работата на различни компании - както с ИТ средства, така и със средствата на оптимизация на процесите, рипортинга, организационната структура, стратегията и оперативната дейност на фирмата. Работел е по проекти на дизайн и изпълнение на отчетността с цел създаване на оптимален информационен поток в организацията и повишаване на ефективността на работа. Има опит с инвестиционни проекти в различни сектори в страната и чужбина. Правил е редица анализи и оценки на инвестиционни проекти с цел постигането на оптимален дизайн или финансирането на проекта с банково или друго финансиране. Има сериозен опит с анализа на проекти след инвестиции в тях, в контролинга на инвестиционния процес и постигането на на оперативните и финансови цели.

Работел по проекти в сектори ритейл, продажби на едро, логистика и транспорт, реклама и маркетинг, сградна автоматизация, машинна автоматизация, доставка на Интернет, ИТ проекти и продажба на ИТ оборудване, корабостроене, печатна дейност, химическа промишленост, строителни материали, дървообработка, издателска дейност, внос, пощенски услуги, финансови и консултантски услуги, инфраструктурно строителство, фармацефтика и др. Изпълнявал е проекти в България, Гърция, Босна и Херцеговина, Германия, Великобритания и Египет.

Стефан е партньор в Дил Адвайзъри. Стефан е упавител и собственик на фирма Ринамар. Работи също по различни други проекта за създаване и финансиране на иновативни продукти и системи.

Елвин Гури

Главен изпълнителен директор на EMP Invest

Събитието е безплатно.

За да се регистрирате е необходимо да попълните и изпратите регистрационен формуляр до 18 ноември 2014г. на e-mail info@eventdesignbg.com или факс: 02/950 26 65 до официалният агент на събитието "Ивент Дизайн" ООД. Регистрационният формуляр може да изтеглите от ТУК.

За допълнителна информация относно регистрацията, моля да се свържете с представител на "Ивент Дизайн" ООД, на телефон (02) 950 26 66 или e-mail info@eventdesignbg.com.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Професионален форум